Çocuk ve Ergen Terapisi

 

Gelişim psikolojisi, birey yaşamını çocuk – ergen – yetişkin olmak üzere üç genel evreye böler. Çocuklar ve ergenler de tıpkı yetişkinler gibi varoluşlarında bazı zorlu süreçlerden geçebilirler. Bu süreçleri sağlıklı tamamlayabilmeleri için, yaşanan sorunların, çocuğun etkileşime girdiği çevrelerle (aile-okul-yakın sosyal çevre) birlikte ve uygun yaklaşımlarla ele alınabilmesi önemlidir. İnsan hayatının en önemli evrelerinden biri olan ergenlik, kimlik ve kişilik oluşumunun tamamlandığı önemli bir dönemdir. Bu hassas dönem pek çok sorunu da beraberinde getirmektedir. Özellikle aile içi sorunlar, akran ilişkilerinde yaşanan problemler, kimlik bocalaması, öfke patlamaları, hedef ve meslek seçiminde karşılaşılan sorunlar, sınav kaygısı, motivasyon eksikliği ergenlik döneminin başlıca sorunları arasında yer almaktadır. Bu süreçte hem çevre ile hem de içsel çatışmalar yaşayan gençlerin uzman desteği almaları onları rahatlatmaktadır. Son yıllarda öğrencilerin sınavlarda yarıştığı rakip sayısının artması, belirlenen okul, üniversite veya bölüm hedefine ulaşmada yaşadıkları zorluklar profesyonel bir yardım alma zorunluluğunu beraberinde getirmektedir. Uzman desteği ebeveynlerin yükünü hafifletmekte, stres düzeylerini düşürmektedir. Uzman seçiminde özellikle ergen ve öğrenci psikolojisini iyi bilen, anlayan uzmanların seçimi birçok problemin çözümü için doğru bir adım atılmasını sağlar.

UYGULANAN BAZI KONU BAŞLIKLARI
• Sağlıklı Çocuk ve Ergen Danışmanlığı
• Okul Seçimi • Yetenek Belirleme ve Mesleki Yönlendirme
• Verimli Ders Çalışma Davranış ve Uyum Bozuklukları
• Öfke Kontrolü • Karşı olma, Karşıt gelme
• Şiddet ve Saldırganlık
• Huysuzluk Nöbetleri ve İnatçılık
• Çalma • Yalan Söyleme
• İçe Kapanıklık • Düşük Özgüven
• Uyku Sorunları • Alt Islatma (Enüresis)
• Altını Kirletme (Enkopresis) Okul Sorunları
• Öğrenme Bozuklukları
• Özgül Öğrenme Güçlüğü
• Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
• Okul Reddi Çocuk ve Ergenlerde Gelişimsel Sorunlar
• Otizm ve Diğer İletişim Bozuklukları
• Boşanma Danışmanlığı
• Travma Sonrası Stres Bozukluğu
• Kaygı Bozuklukları
• Depresyon
• Korkular
• Sınav Kaygısı
• Spesifik Fobi
• Panik Bozukluk
• Yaygın Anksiyete Bozukluğu
• Sosyal Fobi

image1