Çocuk ve Ergenler için Değerlendirme Testleri

 

Projektif Değerlendirme Bataryası (Projective Assessment for Children)
Değerlendirme ile çocuk ve gençlerin yeteneklerini, davranışlarını, duygusal süreçleri, ve de bireysel özellikleri belirlenmektedir. Değerlendirme çocuk ve gencin “iç dünyası” hakkında ipuçlarını toplamak üzere uygulanır. Projektif Değerlendirme bataryası aracılığıyla çocuk ya da gence belirsiz bir uyarıcı verilerek onun duygularını, düşüncelerini, fikirlerini cevaplarında yansıtması sağlanır. Bireyin kendini hangi duygularla tanımladığı, sorunlarının ne olduğu, kendisi ya da çevresiyle ilgili olumlu/olumsuz düşünceleri, üzüntü ve kaygılarının sebepleri ve aile içindeki dinamikleri anlamak amaçlanmaktadır. Bunların yanı sıra bireyin karşılaştığı sorunlarda kimlerden destek aldığı, problemi çözmek için ne gibi yöntemler düşündüğü, çevresini ne kadar güvenli ya da tehlikeli bir yer olarak gördüğü, bu çalışmalar sonucunda elde edilen bilgiler arasındadır. Bu değerlendirme sonucunda elde edilen bilgiler ışığında, birey açısından aksayan noktalar varsa, bu konuda ailesi ve/veya okulu yönlendirilir.

CAS - Bilişsel İşlevler Değerlendirme- Dikkat Testi (5-17 yaş)
Dikkat Eksikliği- Öğrenme Güçlüğü- Zeka Bölümü CAS Testi, 5-17 yaşları arasındaki bireylerin Planlama, Dikkat, Eşzamanlı ve Ardıl Bilişsel işlemlerini değerlendirmek için geliştirilmiştir.. CAS Testi'nin Uygulama ve Kullanım Alanları: CAS Cognitive Assessment System klinik ve nörolojik değerlendirme yeteneği ile geniş bir yelpazede gelişimsel değerlendirme yapabilen güncel bir ölçektir. CAS Testinin ölçtüğü belli başlı alanlar şunlardır: Zeka Bölümü CAS, 5-17 yaş okul çağı çocuklarının zihinsel gelişim düzeylerini ( Zeka Bölümlerini) değerlendirme amacıyla geliştirilmiştir. Üstün veya Zihinsel geriliği olan çocukların tanılamasında kullanılmaktadır. Akademik Sorunlar CAS Testi: Öğrenme Güçlüğü başta olmak üzere bir çok akademik sorunun eğitsel, psikolojik ve nörolojik tanılamasında güçlü veriler sunabilen bir testtir. Duygusal Ve Travmatik Hasarlar CAS Testi, travmatik beyin hasarına karşı hassas olan çok çeşitli bilişsel işlemlerin ölçümüne olanak sağlar. Organizasyon, dürtü kontrolü, dikkat, problem çözme ve planlama özellikle travmatik beyin hasarı olan çocuklarda sorun oluşturmaktadır. Dikkat Sorunları Ve Hiperaktivite CAS, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların bilişsel işlem özelliklerinin değerlendirilmesi için uygun bir araçtır. Test, Dikkat süreçlerini planlamayla eş zamanlı değerlendirerek güçlü veriler sunmaktadır.

WISC-IV/WÇZÖ-IV Wecshler Çocuklar İçin Zekâ Testi (6-17 yaş)
6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay yaş aralığındaki çocukların bilişsel becerileri hakkında bilgi sağlayan klinik ölçme aracı. Çok eski Türk normalarına dayanan WISC-R testinin son versiyonu olan, ülkemizde 2013 yılı normlarının kullanıldığı ve şu an için çocuk ve gençlerin zihinsel becerileri ile ilgili en sağlıklı bilgiyi verecek zeka testidir. Tüm hakları Türk Psikologlar Derneği’ndedir. Güncelliğini yitirmiş olan WISCR testinin çok eski yıllara ait yaş beklentileri ile günümüzde doğru tespit yapmakta yetersiz kaldığı ve çocukların ihtiyaçlarını belirleyemediği göz önünde bulundurularak tercih edilmesi gereken zeka testidir. WISC-R Wecshler Çocuklar İçin Zekâ Testi (6 yaş- 16 yaş) Çocukların ve gençlerin zihinsel yapıları hakkında fikir sahibi olmamızı sağlayan bir zeka testidir. Norm çalışması çok eski yıllara dayanan Türk normalarına sahip bir zihinsel beceri testidir.

DİĞER TESTLER
• Rorschach Kişilik Testi
• NPT Nöropsikiyatrik Değerlendirme
• Vienna Test Sistemi: Schuhfried Tanı Ölçekleri
• CAT Çocuklar için Tematik Algı Testi
• Louisa Duss Hikaye Tamamlama Testi
• AGTE - Ankara Gelişim Tarama Testi
• Frostig Görsel Algı Testi
• Kent- Porteus Zeka Testi
• Denver Gelişimsel Tarama Testi
• Bender Gestalt Görsel Algı Testi
• Benton Görsel Bellek Testi
• Gessel Figürleri
• Goodenough Harris/ İnsan Çizimi Testi
• Peabody Resim Kelime Testi
• Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
• Stroop Testi
• GİSD-B (Görsel-İşitsel Sayı Dizileri Testi)
• SDÖT (Sayı Dizisi Öğrenme Testi)
• ÇYBT (Çizgi Yönünü Belirleme Testi)

ÖLÇEK ve ENVANTERLER
• Otizm tarama ölçekleri
• Sınav kaygısı Envanteri
• Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’na ilişkin Ebeveyn ve Öğretmen Ölçekleri
• Özgül Öğrenme Güçlüğü’ne ilişkin Ebeveyn ve Öğretmen Ölçekleri
• Klinik Ölçekler (anksiyete, depresyon, benlik saygısı…)

image2