Bireysel Psikoterapi

 

Bireyin yaşamsal sorunları anlamasına ve çözüm geliştirmesine yardımcı olmaya yönelik çalışmalardır. Bireysel Psikoterapi, danışan ve terapistin birlikte bire bir yürüttüğü seanslarla yapılandırılmaktadır. Daha çok sorunun kişinin kendi bireysel dinamiklerinden kaynaklandığı düşünüldüğü durumlarda tercih edilir. Sorun ilişki, evlilik, aile ve sosyal çevre gibi bağlamlardan kaynaklansa da, bireysel terapi uygulanabilir ve oldukça iyi sonuçlar verir. Bireysel terapi sürecinde gizlilik ilkesi ile çalışılır. Danışanın izni olmadan, hiç bir şey başkalarıyla paylaşılmaz. Danışan hiç bir şekilde yargılanmaz. Bu, terapi sürecinin temelini oluşturan güven unsuru için olmazsa olmaz bir ilkedir. Bireysel terapi bir kişiyle yapılan bir psikoterapi türüdür. Görüşmelerde danışanın problemi ayrıntılı olarak ele alınır. Bu problemin çözümü için birlikte çalışılır. Her problem bireye özgü olduğu için bireysel terapi görüşmeleri de bireye özgü yapılandırılır. Çeşitli nedenlerle kişide oluşan psikolojik sorunların giderilmesi sağlanarak, daha doyumlu ve mutlu bir yaşam yolculuğunun önü açılır.

BİREYSEL TERAPİ YÖNTEMLERİ

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ: Bilişsel Davranışçı terapi sadece başvuranların güncel sorunlarını çözmez aynı zamanda bütün yaşamları süresince sorunlarını çözmekte kullanabilecekleri özel bir takım beceriler de öğretir. Bu beceriler çarpık düşünceleri saptamak, inançlarını değiştirmek, çevreyle yeni ilişkiler kurmak ve davranış değişikliğidir.

ŞEMA TERAPİ: Jeffrey Young tarafından geliştirilmiş olan Şema Terapi modeli, erken dönem yaşantıların, yetişkinlik dönemindeki yansımalarının keşfine ve değişimine odaklıdır.

BİREYSEL TERAPİ UYGULANAN BAZI KONU BAŞLIKLARI

• Depresyon
• Panik Atak
• Kaygı (Anksiyete) Bozuklukları
• Fobiler
• Sosyal fobi
• Yas
• Somatoform Bozukluklar
• Cinsel Bozukluklar
• Yeme Bozuklukları
• Uyku Bozuklukları
• Kişilik Bozuklukları
• Geçmiş Olumsuz Yaşantılar
• İletişim Problemleri
• Kendine Güven Bozuklukları ( Özgüven – öz saygı sorunları)
• Motivasyon Bozukluklar
• Mutsuzluk
• İletişim problemleri
• Evlilikte yaşanan sorunlar

• İlişkide yaşanan sorunlar
• Ailede yaşanan sorunlar
• Cinsel sorunlar
• Öğrencilerin yaşadığı sorunlar
• Öfke kızgınlık kontrolü
• Takıntılar
• Korkular
• Tikler
• Panik atak
• Sosyal fobi
• Sokağa çıkamama (agorafobi)
• Depresyon
• Tükenmişlik sendromu
• Anksiyete (kaygı) bozukluğu
• Stres yönetimi • Uyku bozukluğu
• İş yeri sorunları • Özgüven – öz saygı sorunu
• Eş seçimi • Hamilelik dönemi ve sonrası sorunları
• Boşanma öncesi ve sonrası sorunları
• Aile içi iletişim çatışmaları
• Yanlış alışkanlıklar
• Yeme bozuklukları
• Orta yaş sorunları
• Menopoz dönemi sorunları
• Gelecek kaygısı
• Yaşlılık problemleri
• Ölüm kaygısı

image1