Uzman Klinik Psikolog Eda Ergür

 

2007 yılında ÖSYM bursuyla kazanmış olduğu İstanbul Bilgi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden yüksek onur öğrencisi olarak başarıyla mezun olmuştur. Lisans eğitiminin ardından, 2009 yılında Doğuş Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programına kabul edilerek uzmanlığını tamamlamıştır. Yüksek Lisans eğitimi boyunca Doğuş Üniversitesi Psikoloji Eğitim Merkezi’nde süpervizör eşliğinde “Bilişsel Davranışçı Terapi” eğilimiyle klinik psikolog olarak görev almıştır.

    Eğitim hayatı süresince Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikiyatri Birimi Klinik Şefi Dr. Niyazi Uygur’un ve Marmara Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Bölümünde Prof Dr. Mehmet Z. Sungur’un moderatörlüğünde stajer psikolog olarak görev almıştır. 2009 yılından itibaren çocuk, ergen, ve yetişkinlerle Bilişsel Davranışçı Terapi yaklaşımıyla çalışmaya devam etmekte olan Eda Ergür, tanı ve değerlendirme amacıyla psikolojik testlerden etkin şekilde yararlanmaktadır. Çocuk ve ergenlere uygulanan WISC-R/WISC-IV Zeka testi, CAS(Cognitive Assessment System) Bilişsel İşlemlerdeki yeterlilik ve düzey belirleme testi, Denver Gelişim Değerlendirme Testi, Çocuk Değerlendirme Testleri, Projektif Duygusal Değerlendirme testleri; ergen ve yetişkinlerde kullanılan MMPI Kişilik Testi, TAT ve Rorschach gibi Projektif testlerin uygulanması ve değerlendirilmesinde uzmandır.

        Prof. Dr. Mehmet Z. Sungur aracılığıyla ülkemizde düzenlenen, Avrupa Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği (EABCT) genel sekreterliği yapmış olan Psikolog Dr. Maria Ceu Salvador tarafından verilen “Çocuk ve Ergenlerde İyi ve Etik Uygulamalar Bağlamında Kognitif ve Davranış Terapi” eğitimine iki yıl süreyle katılmış ve başarıyla tamamlamıştır. Aldığı psikoterapi eğitiminin EABCT (European Association for Behavioural and Cognitive Therapies) akreditasyonunu, iki yıl süpervizyon görerek ayrıca tamamlamıştır.

Türk Psikologlar Derneği ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği üyesidir. Evli ve bir çocuk annesi olan Eda Ergür çalışmalarını ağırlıklı olarak çocuk, ergen ve de yetişkinlerle bireysel terapiler ile sürdürmekte; ailelere çocuklarıyla ilişkileri için destek vermektedir.  Bandırma  Özel Esen Danışmanlık Merkezinde,İstanbul’da Psikiyatrist İbrahim Bilgen ile Bilgen Terapi Enstitüsünde, Nevzat Tarhan’ın kurucusu olduğu NP İstanbul (Nöropsikiyatri) Hastanesinde ve Bandırma’da kendi Kliniğinde Uzman Klinik Psikolog olarak danışanlarına hizmet vermektedir.

Eda Ergür