Yetişkinler için Uygulanan Test ve Ölçekler

 

WAIS-III Wechsler Yetişkinler İçin Zekâ Testi (16 yaş – 99 yaş)
Weschler’in yetişkinler için tasarladığı 16 yaş üstü bireyler ile uygulanan bir zeka testidir. Sözel ve performans olmak üzere iki temel alanda bireyin zihinsel yapısını değerlendirmektedir.

MINNESOTA ÇOK YÖNLÜ KİŞİLİK ENVANTERİ
MMPI (16 yaştan itibaren) MMPI bireyin kişisel ve toplumsal uyumunu objektif olarak değerlendirmeyi amaçlayan bir testtir.İnsanın kişilik yapısının ve psikopatolojisinin belirlenmesine yardımcı olmak için profesyonel uygulayıcılar aracılığıyla kullanılır. MMPI kişilik testi yaygın olarak psikiyatri alanında şu teşhisleri koymada kullanılır: Depresyon, Hipokondriazis (Hastalık hastalığı), Histeri (Konversiyon), Psikotik sapma, Kadınlık-erkeklik (cinsel tercih ve eğilimler), Paranoya (Şüphecilik), Psikasteni (Saplantı-Takıntı), Şizofreni, Hipomani (Duygu durum bozukluğu, öfke patlaması gibi), Sosyal içe dönüklük (çekingenlik). Bu hastalık tanıları dışında MMPI testi ile bireylerin aile problemleri, öfke ve kaygı sorunları, işle ilgili sorunlar, kişilerarası iletişimde yaşanan sorunlar, özgüven, anti sosyal özellikler ve sağlıkla ilgili endişeler düşünce tarzı gibi hastalık dışındaki psikolojik özellikleri de değerlendirilebilmektedir. Uygulanan testte kişinin nasıl biri olduğunu belirleyebilmekte, uygulanan kişinin normal kişilik özelliklerini de ortaya çıkartabilmektedir. Bu kapsamda evlenmeyi düşünen çiftlerin birbirine kişilik olarak uygun olup olmadığını belirlemekte ya da işe alımlarda işe uygunluğu belirlemekte de kullanılabilmektedir. Kişilik testi işletme içinde personelin verimli olacağı alanları saptamak, personelin motivasyonunu sağlamak, personeli yönlendirmek, ilgi alanlarını tanımak, zayıf yönlerini saptamak, eğitim ihtiyacını tespit etmek amacıyla da kullanılabilir.

Diğer Testler:
• Rorschach Kişilik Testi
• Vienna Test Sistemi: Schuhfried Tanı Ölçekleri
• TAT Yetişkinler için Tematik Algı Testi

image13